Trgovina

Veliki izbor različitih tipova gumenih transportnih traka, gumi u rolni kao i nevulkaniziranih guma za spajanje transportnih traka.

Gumene Transportne trake

Gumene
Transportne trake

 • Antiabrazivne
 • Uljnootporne
 • Toplootporne
 • Vatrootporne
 • Kiselootporne
 • Antistatične
 • Prehrambene-bele (FDA)
 • Elevatorske
 • Harmonikaste
 • Transportne trake sa V rebrima, tzv.SHEWRON trake
 • Dezenirane
 • Transportne trake sa čeličnom sajlom

TIPOVI TRANSPORTNIH TRAKA

9

TRANSPORTNE TRAKE OPŠTE NAMENE „W“ ,“ X“, “Y“ ,“ Z“

Transportna traka normalnog kvaliteta odgovara za opštu namenu.Odlične osobine na abraziju omogućuju transport raznovrsnog materijala. Radna temperatura trake iznosi – 25ºC do + 60ºC, što odgovara za transport uglja, treseta, kaolina, kreča, cementa, gline, peska, šljunka, soli, zemlje, superfosfata, žitarca…

9

TRANSPORTNE TRAKE POSEBNE NAMENE

K – teško zapaljive sa oblogama i antistatičke (rizik gorenja visok)
S – teško zapaljive sa i bez obloga i antistatičke (rizik gorenja veoma visok)
T – otporne na toplotu
G – otporne na ulja i masti
FDA – za životne namirnice

9

TIP K (NEZAPALJIVA, ANTISTATIČNA TRANSPORTNA TRAKA, VATROOTPORNA)

Sa svojim samogasivim i antistatičkim karakteristikama ovaj tip trake specijalno je konstruisan za korišćenje u ugljenkopovima i tamo gde postoji rizik od požara. Osobina samogasivosti trake isključuje mogućnost prenošenja vatre transportnim sistemom jer sama ne izaziva požar, a u slučaju da se nađe u središtu vatre pri izlasku se gasi sama. Antistatičke osobine trake proširuju sigurnost, zato sto je u stanju da sprovede izazvani statički elekticitet u zemlju i tako spreči izbijanje vatre.

9

TIP TC TOPLOOTPORNE (TRANSPORTNE TRAKE ZA PRENOS VRUĆEG MATERIJALA)

Ove vrste transportnih traka su veoma otporne na toplotu i habanje. Namenjene su za prenos vrućih materijala i to: pepela, vrele opeke, koksa, klinekera, peska, ruda…
Toplootporne trake delimo na:
T1 – toplootporne, za transport materijala do 80 °C
T2 – toplootporne, za transport materijala do 150 °C
T3 – toplootporne, za transport materijala od 180 do 200 °C

9

TIP G (TRANSPORTNE TRAKE OTPORNE NA ULJE)

Transportna traka tip G odgovara za transport toplih i hladnih materijala koji sadrže ulje ili masnoću pri normalnim odnosima: uljarice (suncokret, uljana repiaca, soja), delovi zaprljani uljem, uljem obrađeni ugalj.

9

TIP FDA (PREHRAMBENA TRAKA)

Transportna traka namenjena za prehrambenu indusriju, tj. životne namirnice. Ovaj tip transportne trake ne sme da sadrži – bakar, olovo, barijum

 • ne sme da boji namirnice ili ih prlja
 • ne sme da sadrži komponente koje bi se u dodiru sa namirnicama rastvarale ili dale loš ukus
9

ELEVATORSKE TRANSPORTNE TRAKE

Koriste se za vertikalni transport rastresitih materijala. Koficama (čeličnim ili plastičnim) uz pomoć zavrtnja spojene su za traku. Dimenzije i oblik zavrtnja definisan je standardima. Najčešće se koriste u prenosu žitarica, mlinarskoj industriji, semenskim stanicama, industriji sirovina…
Najbitnije za kvalitetan odabir elevatorske trake je Kapacitet elevatora.
Na zahtev kupca vršimo bušenje rupa prema predhodno dostavljenim podatcima ili tehničkom crtežu.

9

HARMONIKASTE TRANSPORTNE TRAKE

Koriste se za prenos materijala pod određenim nagibom koji su toliko strmi da se inače dešava da materijal klizi ili da se kotrlja unazad. Harmonikaste trake imaju gumene bočne strane i poprečna rebra koji su njen sastavni deo i spojeni su za gornji nanos trake i kao takav čine jedinstvenu celinu. Koriste se za transport šljunka, peska, uglja, krečnjaka i krečnjačkog materijala, rastesitih materijala (pšenice, kukuruza, soje…) U ponudi imamo tri standardne visine harmonike: H60, H80 I H120.

9

REBRASTE TRANSPORTNE TRAKE

Koriste se za prenos materijala pod određenim nagibom (ne manjim od 21°) koji su toliko strmi da se inače dešava da materijal klizi ili da se kotrlja unazad. Rebraste transportne trake imaju gumene profile koji su sastavni deo i vulkanizirani su za gornji nanos trake. Koriste se za transport džakova, kutija, bala, asfalta, posipačima soli… Maksimalni ugao transportovanja 30-50°C (sitno voće i mahunasto povrće)

9

DEZENIRANE TRANSPORTNE TRAKE

Koriste se za transport paketa, džakova, sanduka, i sličnih tereta pod nagibom od 18-40°C. Koriste se u transport drvenih kutija, plastičnih kutija, ploča od iverica, papirnih džakova…

9

TRANSPORTNE TRAKE SA ČELIČNOM SAJLOM

Raznovrsni vidovi i uslovi eksploatacije traže da transportna traka ispuni sve zahteve na zadovoljavajući način. U tom smislu, za izradu noseće konstrukcije trake koje treba da rade u takvim uslovima često se koristi čelik u obliku užadi različitih konstrukcija. Transportne trake sa čeličnim užadima zajedno sa transportnim trakama sa platnenim ulošcima čine jednu proizvodnu, tehnološku i eksplotaciono-ekonomsku celinu.

GUME U ROLNI RAZLIČITIH DEBLJINA, DEZENA I KVALITETA

NS COPEX doo vrši distribuciju guma u rolnama različitih debljina i kvaliteta.
U mogućnosti smo da Vam ponudimo:

Gumene obloge sa narezanim romboidnim šarama za gumiranje bubnjeva, širine od 100 do 2000mm

Gumene obloge za različite uslove eksploatacije: temperature, ulja ili masti, naftne derivate, kiseline, sa većim koeficijentom abrazije… širine od 100 do 2000 mm

Glatke gumene obloge bez narezanih šara, širine od 100 do 2000 mm

Gumene obloge sa jednim ili više platana širine od 100 do 2000 mm

Podne ploče za oblaganje podova, staza, stepeništa, platformi, vagona, paluba, javnih objekata itd. u više boja i konstrukcija

NEVULKANIZIRANA GUMA ZA SPAJANJE TRANSPORTNIH TRAKA I PROIZVODNJU GUMENO TEHNIČKE ROBE

NS COPEX doo, vrši i distribuciju nevulkanizirane gume različitog kvaliteta, po zahtevu kupca

LEPKOVI I ALATI ZA SPAJANJE GUMENIH TRANSPORTNIH TRAKA

NS COPEX doo, nudi Vam lepila za spajanje gumenih transportnih traka hladnim i toplim postupkom, kao i sve potrebne alate renomiranih globalnih proizvođača.

Adresa

Omladinska bb
22328 Krusedol selo